AccessDeniedAccess DeniedW7WF1159SAJZKGXVZaY7hdAUQsQ3l88qrWtlidv4znEbQebF9niK9uqMdpM1nJTd8fuLL5PzPhwrAkzByoPrdlbH4xM= Outsourcing IT | DATACORP - ekonomické a reklamné služby
Left Right

Outsourcing IT

Outsourcing IT a rozsah starostlivosti sa riadi individuálnymi potrebami klienta. Sme schopný dodať ucelený  informačný systém, ktorý sprevádzkujeme a zabezpečíme následnú údržbu, rozvoj a servis.

V rámci našich služieb Vám ponúkame správu hardvéru, softvéru a databáz. Nainštalujeme a nakonfigurujeme Vám počítače a servery a prevezmeme ich následnú údržbu. Postaráme sa Vám o informačný systém , kde zaistíme pravidelné zálohovanie, aktualizácie a samozrejmosťou je zabezpečenie Vašich dát a kvalitná antivírová ochrana.

Poradenstvo k pripojeniu do siete Internet. Vyberieme a navrhneme pre Vás také riešenie, ktoré je v mieste bodu pripojenia najkvalitnejšie a najvýhodnejšie.

Realizácia outsourcing IT

Rozsah starostlivosti pre produkt outsoursing IT sa riadi potrebami klienta. Sme schopný dodať ucelený informačný systém , hardware a software, ktorý sprevádzkujeme a zaistíme následnú údržbu a servis.

K dispozícii Vám budú naši odborníci, ktorý budú dobre oboznámený s informačných systémom vo Vašej spoločnosti aj v prípade, že informačný systém bude navrhnutý iným dodávateľom.

Externého administrátora využijete len tak často, ako je potrebné. Odpadajú Vám zbytočné mzdové náklady.

Správu neprevádzkuje len jedna osoba a tak sa nemôže stať, že by Vaša spoločnosť zostala bez podpory, ako sa stáva v prípade choroby zamestnanca, alebo v dovolenkovom období.

IT outsourcing je individuálna služba cenovo viazaná na počet pracovných staníc, serverov a charakter prevádzkovaných aplikácii.

AccessDeniedAccess Denied618CWD479KXNV9KQRAyCli6mDpsfc82Oq+fSCJCQPyyoFNviaJmS6qxednVOT+MlDHh23CcBpoeeo/TrnBsaL5GEOIk=